ข้อสอบ GAT Eng และการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบ

ข้อสอบ GAT Eng

ข้อสอบ GAT Eng คือ การสอบวัดทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับการสอบ GAT จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน, การเขียน, การคิดเชิงวิเคราะห์, การแก้โจทย์ปัญหา เรียกว่า GAT เชื่อมโยง และส่วนที่ 2 คือ การสอบวัดระดับความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ข้อสอบ GAT Eng ซึ่งในการสอบภาษาอังกฤษมีเรื่องน่าสนใจหลายด้าน พร้อมข้อมูลในการนำไปใช้สอบ

สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากพิชิตข้อสอบอังกฤษอย่างง่ายดาย พี่หมอนิรินมีคอร์สอังกฤษ TGAT Eng & A-LEVEL Eng ที่ครบ เป๊ะ ตรงจุด จบในที่เดียว คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดได้เลย

ข้อสอบ GAT Eng มีสอบเรื่องไหนบ้าง แต่ละเรื่องมีเนื้อหาอย่างไร

การสอบ GAT Eng จะแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง เพื่อวัดทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย แต่ละเรื่องของข้อสอบ GAT Eng มีเนื้อหา ดังนี้

1. การสอบ Speaking and Conversation

เป็นลักษณะการสอบในด้านของคำพูด การแสดงออก และการสนทนา เนื้อหาข้อสอบจะมีแนวทางของคำศัพท์ ประโยคที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีทั้งหมด 15 ข้อ

2. การสอบ Vocabulary

รูปแบบการสอบจะเน้นในเรื่องของคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษ ให้ผู้สอบทำความเข้าใจและแปลความหมายออกมาชัดเจน มีทั้งหมด 10 ข้อ

3. การสอบ Structure and Writing

เนื้อหาการสอบจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างประโยค การใช้งาน Grammar อย่างถูกหลัก มีทั้งข้อสอบประเภท Error เพื่อให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่เขียน Grammar ผิด และข้อสอบประเภท Cloze เลือกคำคอบที่เขียน Grammar ถูก มีทั้งหมด 15 ข้อ

4. การสอบ Reading Comprehension

ลักษณะการสอบจะมีบทความ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มาให้ผู้สอบได้อ่าน จากนั้นจึงทำข้อสอบจากคำถามและตัวเลือกที่ให้ไว้ในแต่ละข้อ มีทั้งหมด 15 ข้อ

ข้อสอบ GAT Eng

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ GAT Eng

ด้วยการสอบ GAT Eng จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอบทั้งหมด ผู้สอบจึงต้องมีการเตรียมตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ ซึ่งเทคนิคเบื้องต้นมีดังนี้

1. ทำความเข้าใจข้อสอบ GAT Eng แต่ละส่วนให้ชัดเจน

ข้อสอบ GAT Eng จะมีรูปแบบการสอบแตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วน จึงต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจน และรู้เทคนิคที่ใช้สอบ ได้แก่

  • Speaking and Conversation ศึกษากลุ่มคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ ที่มักใช้งานในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Conversation อยู่เสมอ หัดแปลประโยคหรือกลุ่มคำศัพท์จากแบบฝึกหัดก่อนดูเฉลยคำตอบ
  • Vocabulary จัดชุดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรอบตัว หรือเรื่องต่าง ๆ ตามแนวแบบฝึกหัดที่เคยทำ เมื่อเจอคำศัพท์ที่ไม่คุ้นให้จดใส่สมุดโน้ตเอาไว้แล้วอ่านเป็นประจำ
  • Structure and Writing ฝึกฝนการทำตัวอย่างข้อสอบ และข้อสอบเก่า ๆ อยู่เสมอ ทั้งข้อสอบแบบ Error และ ข้อสอบ Cloze ทบทวนเรื่องของ Grammar ในภาษาอังกฤษให้เกิดความแม่นยำ
  • Reading Comprehension ประเภทการสอบที่ใช้เวลานานที่สุด ด้วยบทความที่ต้องอ่าน คำแนะนำในการสอบคือ จับ Keyword ของบทความนั้นให้เจอว่าพูดถึงเรื่องใด แล้วนำไปใช้กับคำถามประเภท WH Question เลือกทำข้อที่อ่านผ่านตาแล้วเข้าใจความหมายของประโยคก่อน เพื่อให้มีเวลาในการทำข้อยากกว่า

2. หาแบบฝึกหัดเก่า ๆ และตัวอย่างข้อสอบทำอยู่ประจำ

ทุกส่วนในการสอบ GAT Eng จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบสอบ การหาข้อสอบเก่า หรือหนังสือสำหรับสอบที่มีตัวอย่างข้อสอบท้ายเล่ม แล้วทำเป็นประจำ จะช่วยให้เกิดความคุ้นชินในเรื่องของภาษา การแปลความหมาย การเข้าใจทักษะด้าน Grammar มีการจัดหมวดหมู่ของข้อสอบในเรื่องต่าง ๆ ชัดเจน เรื่องใดที่ตนเองไม่ค่อยถนัดต้องเน้นเป็นพิเศษ

3. ใช้บริการคอร์สติวสอบ GAT Eng

การเลือกคอร์สติวสอบถือเป็นอีกวิธีในการเพิ่มทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ ด้วยติวเตอร์จะมีความรู้ในเรื่องนี้ และมีการนำเอาข้อสอบที่ถูกเก็งเอาไว้มาให้ได้ลองทำจริง มีคำแนะนำเรื่องเทคนิคการสอบ สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบกลุ่ม แบบตัวต่อตัว เรียนในสถาบัน เรียนออนไลน์ ตามที่ผู้เรียนสะดวก

4. เตรียมตัวผู้สอบให้พร้อม

นอกจากการเตรียมพร้อมด้านความรู้ ก็ต้องใส่ใจความพร้อมของตนเองด้วย เช่น วางแผนเดินทางไปสอบให้ถึงสถานที่สอบก่อนเวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาที, ดูแลสุขภาพไม่ให้มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ก่อนถึงวันสอบ, พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบจริง เป็นต้น หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน

สรุป

ทุกคนที่เข้าสอบ GAT ต่างตั้งเป้าหมายของตนเองชัดเจน การสอบ GAT Eng เป็นอีกส่วนสำคัญที่บอกถึงความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยตามคณะที่ผู้สอบตั้งเป้าหมายเอาไว้

เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ครบ เป๊ะ ตรงจุด กับ พี่หมอนิริน คลิก

ติดตามเรา