Author Archives: admin

ข้อสอบ GAT Eng และการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบ

ข้อสอบ GAT Eng

ข้อสอบ GAT Eng คือ การสอบวัดทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาดังนี้

ข้อสอบ TGAT คืออะไร มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องรู้ก่อนสอบ

TGAT คืออะไร

TGAT คือ รูปแบบข้อสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ สำหรับนำคะแนนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ยื่นเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยตามระบบ TCAS

GAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร

GAT คืออะไร

GAT คือ การทดสอบตามรายวิชาความถนัดทั่วไป มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า General Aptitude Test เพื่อวัดศักยภาพความพร้อมถึงโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบ