สมัครสอบ TGAT 2565 ที่ไหน เมื่อไหร่ เตรียมตัวอย่างไร

สมัครสอบ TGAT 2565

ในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปี 2565 ตามระบบ TCAS นอกจากการสอบ GAT PAT แล้ว ผู้สอบยังสามารถเลือกสอบในระบบ TGAT และ TPAT ในกรณีที่ต้องการทดสอบทักษะของตนเอง หรือบางมหาวิทยาลัย บางคณะเรียนมีการระบุให้ใช้คะแนนดังกล่าว ใครที่ต้องการสมัครสอบ TGAT 2565 จึงต้องศึกษาข้อมูล สมัครได้ที่ไหน เมื่อไหร่ และการเตรียมตนเองให้พร้อม

การสอบ TGAT คืออะไร

การสอบ TGAT มีจุดประสงค์เพื่อวัดทักษะ ความสามารถของผู้สอบสำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นผลเพื่อเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยตามระบบ TCAS แบ่งประเภทการสอบออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งแตกต่างจากการสอบ GAT ในรูปแบบเดิม สอนผ่านคอมพิวเตอร์ที่สนามสอบจัดเอาไว้ให้ คะแนนรวมทั้งสิ้น 300 คะแนน ถือเป็นวิธีสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่เริ่มมีการใช้งานตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งช่วงดังกล่าวยังไม่ได้มีการบังคับใช้ แต่สำหรับการสอบตามระบบ TCAS66 ที่ต้องมีการสอบ TCAS จะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

สมัครสอบ TGAT 2565 ที่ไหน เมื่อไหร่

สำหรับช่องทางการสมัครสอบ TGAT และช่วงเวลาต่าง ๆ ยังไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าช่วงการสอบจะอยู่ประมาณเดือนตุลาคม หรือ ธันวาคม 2565 เพื่อใช้ยื่นประกอบการพิจารณาเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio, Quota, Admission ขอให้รอการอัปเดตข้อมูลจากทาง ทปอ. อีกครั้ง

เตรียมตนเองก่อนสอบ TGAT อย่างไร

1. ศึกษารูปแบบการสอบ TGAT ตามข้อมูลทางการอีกครั้ง

หลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีที่ยังคงใช้ระบบ GAT PAT เป็นหลักเสร็จสิ้น ทาง ทปอ. จะมีการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TGAT TPAT อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งเรื่องการสมัครสอบ TGAT วันเวลา และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้สอบควรรู้ จึงต้องมีการเตรียมศึกษาข้อมูลทางการให้ครบถ้วน ทั้งนี้ยังต้องศึกษารายละเอียดของมหาวิทยาลัยและคณะที่ตนเองจะสอบเข้าเรียนว่าใช้คะแนนด้านไหนเป็นหลัก

2. หาหนังสือเตรียมสอบ TGAT เพื่ออ่านและฝึกทำแบบทดสอบ

การสอบ TGAT ถือเป็นเรื่องใหม่ การหาข้อสอบเก่า อาจมีเพียงเล็กน้อยจากการสอบในช่วงปี 2563-2564 การมีหนังสือเตรียมสอบคือวิธีที่จะช่วยให้ผู้สอบได้รับความรู้ ทั้งเรื่องแนวทางข้อสอบที่ถูกต้อง และต้องเลือกเล่มที่มีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทดสอบด้วย อย่างไรก็ตามการมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากการสอบในครั้งก่อนก็สามารถนำมาฝึกทำอย่างสม่ำเสมอได้เช่นกัน หากมีส่วนไหนที่ยังทำคะแนนไม่ดีต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจเนื้อหาเรื่องดังกล่าวให้ละเอียด

เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ครบ เป๊ะ ตรงจุด กับ พี่หมอนิริน คลิก

3. สมัครคอร์สติวสอบ

อีกวิธีในการเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนสอบคือ การสมัครคอร์สติว TGAT ที่มีติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดวิชาการสอน เนื้อหา ข้อมูลอย่างครบถ้วน มีคำแนะนำที่ช่วยให้ผู้สอบนำเอาไปใช้งานระหว่างสอบ ปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนให้เลือกเยอะมาก เช่น การเรียนแบบกลุ่ม, การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์ ผู้สอบเลือกตามความเหมาะสมของตนเอง รวมถึงยังมีการเลือกเรียนที่สถาบันโดยตรงกับการเรียนออนไลน์

4. เข้ากลุ่มของการสอบ TGAT โดยเฉพาะ

เมื่อการหาแบบฝึกหัดเก่า ๆ ที่เคยออกสอบในปีก่อนหน้ามีน้อย ผู้สอบสามารถเข้าไปยังกลุ่มออนไลน์ที่เกี่ยวกบการสอบนี้ ในกลุ่มจะมีข้อมูล เนื้อหา คำแนะนำจากสมาชิกมาแบ่งปัน หากเรื่องใดน่าสนใจ มีตัวอย่างข้อสอบ TGAT ดาวน์โหลดก็ทำได้ หรือการนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อไปใช้ในการสอบจริง

5. เตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการสอบ

เมื่อมีการเตรียมเนื้อหา ข้อมูล มีการฝึกทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอแล้ว การเตรียมตนเองเพื่อไปสอบได้ตรงเวลา ไม่มีปัญหาสุขภาพใด ๆ ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ ผู้สอบควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ถ้าเป็นคืนก่อนสอบควรรีบนอน ทำจิตใจให้สบาย ดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อไม่เกิดอาการเจ็บป่วย วางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยระหว่างที่พักไปถึงสนามสอบ ควรไปก่อนเวลาสอบจริงไม่ต่ำกว่า 30 นาที
การสมัครสอบ TGAT 2565 คือ วิธีในการเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยที่ผู้สอบตั้งเป้าหมายไว้ การมีข้อมูลที่ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอน การชำระเงิน วิธีสอบ แนวข้อสอบ และการเตรียมตนเองให้ครบทุกด้านจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเช่นกัน

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการเตรียมความพร้อมด้วยคอร์สอังกฤษ ม. ปลาย ก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยกับพี่หมอนิรินได้ตลอดค่ะ