5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ A Level และการเตรียมตัวติว A Level ให้ตรงจุด

ติวข้อสอบ A Level

สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมเข้าสู่สนามสอบ TCAS66 ซึ่งถูกเรียกว่า #DEK66 นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางรูปแบบการสอบเข้าเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาช่วยให้ประเมินความรู้ ทักษะได้ง่ายและตรงประเด็นมากกว่าเดิม ซึ่งการสอบ A Level ถือเป็นอีกรูปแบบที่ถูกนำเข้ามาใช้ด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นวัดความรู้ด้านวิชาการให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหลายคนอาจยังสงสัยว่า A Level คืออะไร ควรเตรียมตัว ติว A Level อย่างไร มีเรื่องไหนต้องรู้บ้าง มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยดีกว่า

1. การสอบ A Level คืออะไร

การสอบ Applied Knowledge Level หรือ A Level คือ รูปแบบข้อสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อสอบวิชาสามัญเดิมซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของการวัดความรู้ในเชิงวิชาการ โดยทาง ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนดแนวทางเนื้อหาข้อสอบชัดเจนว่าจะไม่มีโจทย์นอกเหนือไปจากหลักสูตรการเรียนในระดับมัธยมปลายที่ผู้สอบได้เคยเรียน มีการเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แบ่งรายวิชาออกทั้งสิ้น 10 วิชา สามารถเลือกได้สูงสุด 10 วิชา อย่างไรก็ตามหากเป็นวิชาภาษาต่างประเทศอาจต้องเลือกในรายวิชาที่ตนเองถนัดเนื่องจากเวลาสอบตรงกัน สำหรับรายวิชาที่น้อง ๆ สามารถเลือกได้ในการสอบ A-Level มีดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • สังคมศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน  
  • ภาษาบาลี

2. การสมัครสอบ A-Level ราคา สถานที่สอบ สอบตอนไหน

สำหรับการสมัครสอบ A-Level สำหรับ DEK66 จะมีการเปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 66 (วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566) มีค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท รูปแบบการสอบเป็นกระดาษทั้งหมด (หากปีหน้าการตอบรับด้วยวิธีสอบแบบคอมพิวเตอร์มีทิศทางที่ดีก็อาจเปลี่ยนแปลงได้) จากนั้นจะประกาศที่นั่งสอบระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566

การสอบ A Level จะมีระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดการสอบแต่ละวิชาจะแบ่งออกได้ดังนี้

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

 • 08.30-10.00 น. ชีววิทยา
 • 11.00-12.30 น. ฟิสิกส์
 • 13.30-15.00 น. ภาษาไทย
 • 15.30-17.00 น. สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

 • 08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รายวิชาพื้นฐาน+รายวิชาเพิ่มเติม)
 • 11.00-12.30 น. ภาษาอังกฤษ
 • 13.30-15.00 น. เคมี

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

 • 08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (รายวิชาพื้นฐาน)
 • 11.00-12.30 น. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • 13.30-15.00 น. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ( ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี)

สถานที่สอบ A Level จะใช้โรงเรียนหลายแห่งเป็นสนามสอบ แนะนำว่าให้น้อง ๆ เลือกโรงเรียนใกล้บ้านที่ระบุเอาไว้ได้เลย ทั้งนี้ในระบบจะสามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง คำแนะนำเพิ่มเติมคือ เลือกสนามสอบที่ตนเองอยากสอบมากที่สุดเรียงลำดับจาก 1-5 เพราะหลังจากเลือกแล้วระบบจะทำการสุ่มสถานที่สอบจากที่น้อง ๆ เลือกอีกครั้ง ลดความยุ่งยากในการเดินทาง ลดความเสี่ยงเข้าห้องสอบล่าช้าหรือไม่ทันด้วยนั่นเอง

3. การคำนวณคะแนนสอบ A Level

ในส่วนของคะแนนสอบ A-Level จะถูกนำไปใช้งานในรอบการสมัครสมัครแบบ Quota, Admission และ Direct Admission ซึ่งทุกรายวิชานั้นจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน แนวทางการสอบจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 – ปรนัย 25 ข้อ 75 คะแนน, อัตนัย 5 ข้อ 25 คะแนน 
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 – ปรนัย 25 ข้อ 75 คะแนน, อัตนัย 5 ข้อ 25 คะแนน 
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์  – ปรนัย 26 ข้อ 83.2 คะแนน, อัตนัย 4 ข้อ 16.8 คะแนน
 • ฟิสิกส์ – ปรนัย 25 ข้อ 75 คะแนน อัตนัย 5 ข้อ 25 คะแนน
 • เคมี – ปรนัย 30 ข้อ 75 คะแนน อัตนัย 5 ข้อ 25 คะแนน
 • ชีววิทยา – ปรนัย 35 ข้อ 84 คะแนน, อัตนัย 5 ข้อ 16 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ – ทักษะการฟัง-พูด 25 ข้อ 25 คะแนน, ทักษะการอ่าน 40 ข้อ 50 คะแนน, ทักษะการเขียน 20 ข้อ 25 คะแนน
 • ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ – ขึ้นอยู่กับการออกเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ

4. เทคนิคการติว A Level ให้ได้คะแนนดี

 1. อ่านหนังสือในรายวิชาที่ตนเองเลือกสมัครสอบเอาไว้ เน้นในส่วนที่ยังไม่ค่อยถนัดให้มาก แต่ส่วนไหนที่เข้าใจอยู่แล้วก็พยายามทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 2. หมั่นทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองเสมือนกับกำลังสอบจริง โดยมีการจับเวลาในแต่ละรายวิชาด้วย ข้อไหนที่ยังติดขัด ไม่เข้าใจ ต้องเน้นทำบ่อย ๆ
 3. ลองดูคลิปวิดีโอการสอนต่าง ๆ จากบรรดาติวเตอร์ ครู หรือคนที่มารีวิวเนื้อหาข้อสอบเพื่อการจดจำและนำไปใช้งาน
 4. เลือกติว A-Level หรือการเรียนออนไลน์จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจถึงเทคนิค แนวทาง รวมถึงทริคเด็ดสำหรับการนำไปใช้สอบด้วย

5. การเริ่มติว A Level

สำหรับใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้วยังคงสงสัยว่าจะ ติว A-Level ที่ไหนดี การันตีในเรื่องคุณภาพ โอกาสทำคะแนนสอบได้สูงตามเป้าไม่ไกลเกินเอื้อม ลองเลือกเข้ามาติวกับพี่หมอนิรินในรายวิชาภาษาอังกฤษ English Nirin ก็เป็นคำตอบที่ตรงใจมาก ๆ เลยนะ เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดทุกบทเรียน สอนด้วยหลักการแบบเข้าใจง่าย เป็นขั้นเป็นตอน มาพร้อมกับแบบฝึกหัดเสมือนจริงให้ได้ลองทำ เรียนสนุก เน้นเนื้อหาที่สำคัญเพื่อนำไปใช้สอบได้จริง พิชิตข้อสอบ A-Level ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลย 

การติว A Level ของพี่หมอนิรินจะไม่ได้เน้นเรื่องการท่องจำ เพราะเราจะโฟกัสที่ความเข้าใจเป็นหลัก ทำให้น้องๆ สามารถนำไปปรับใช้กับข้อสอบได้จริงไม่ว่าจะออกมาแบบไหน โดยคอร์สเรียนติว A Level นั้น พี่หมอนิรินจะมีเทคนิคต่างๆ มากมาย ที่ช่วยให้น้องๆ ทำความเข้าใจได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคที่พี่หมอนิรินจะแชร์ในห้องเรียนอาจเป็นเทคนิคที่น้องๆ ไม่เคยทราบมาก่อน!

โดยในการติว A-Level น้องๆ จะได้รับหนังสือฟรี ส่งตรงถึงบ้าน และพบกับ

 • อัปเดตข้อสอบปีล่าสุด และของเก่า
 • สรุปหลักการ สูตรลัด และเทคนิคทั้งหมดจากพี่หมอนิริน
 • ตึกจับเวลาทำข้อสอบ A Level เหมือนในห้องสอบจริง

น้อง ๆ DEK66 ที่เตรียมสมัคร TCAS66 แล้วมีการสอบ A-Level อย่าลืมวางแผนของตนเองให้ดี เลือกรายวิชาที่เหมาะสมกับแนวทางที่คาดหวัง จากนั้นหมั่นฝึกฝนทำข้อสอบให้บ่อย อ่านหนังสือเยอะ ๆ รวมถึงเลือกติว A-Level เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตนเอง แล้วการสอบให้ได้คะแนนดีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป