9 วิชาสามัญอังกฤษ มีเนื้อหาอะไร ออกสอบอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญเพื่อใช้เป็นคะแนนในการเข้ามหาวิทยาลัยแบบรับตรงจากการสมัครตามระบบ TCAS จะประกอบไปด้วยการสอบทั้งสิ้น 9 วิชา ซึ่งวิชาสามัญอังกฤษเป็นอีกวิชาที่รวมอยู่ด้วย การทำความเข้าใจถึงเนื้อหา แนวข้อสอบสอบต่าง ๆ ก่อนการเข้าสอบ 9 วิชาสามัญอังกฤษ คือสิ่งที่ผู้เข้าสอบทุกคนต้องศึกษาอย่างละเอียด

สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากพิชิตข้อสอบอังกฤษอย่างง่ายดาย พี่หมอนิรินมีคอร์สอังกฤษ TGAT Eng & A-LEVEL Eng ที่ครบ เป๊ะ ตรงจุด จบในที่เดียว คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดได้เลย

เนื้อหาและแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญอังกฤษ

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญอังกฤษจะเป็นการสอบแบบปรนัย 1 คำถาม มีตัวเลือก 5 ข้อ รวมโจทย์ในข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ มีเวลาในการสอบให้ 90 นาที เฉลี่ยแล้วใช้เวลาข้อละ 1.12 นาที ซึ่งถ้าระบุเนื้อหาและแนวข้อสอบตามโครงสร้างการสอบจะแบ่งออก ดังนี้

1. การสอบ Listening & Speaking

การเข้าสอบวิชาสามัญอังกฤษในพาร์ทนี้จะเน้นทดสอบทักษะในด้านการฟังและการพูด สื่อสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกในข้อสอบจะเกี่ยวข้องกับบทสนทนาที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน หรือบทพูดตามสถานการณ์มาให้ผู้สอบได้เลือกว่าควรตอบข้อใด ซึ่งในการสอบปี 2565 จะเน้นเรื่องของ Idioms หรือเรื่องเกี่ยวกับสำนวนอยู่พอสมควร รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ Phrasal Verbs หรือกริยาวลี มีทั้งสิ้น 20 ข้อ รวมเป็น 25 คะแนน

2. การสอบ Reading

ข้อสอบในพาร์ทนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ เพื่อทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและแปลความหมายเพื่อนำเอาไปตอบในข้อสอบ ทั้งนี้ในการสอบของปี 2565 จะแบ่งออกเป็น 40 ข้อ รวมคะแนน 50 คะแนน ซึ่งแต่ละพาร์ทมีเนื้อหาและแนวข้อสอบน่าสนใจ ดังนี้

2.1 พาร์ทการอ่านโฆษณา (Ads)

จะมีโฆษณาที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สรรพคุณ, ข้อมูลจำเพาะของสินค้านั้น ๆ แล้วให้ทำการตอบคำถามทั้งสิ้น 5 ข้อ

2.2 พาร์ทการอ่านบทกลอน (Poem)

ลักษณะของบทความที่ใช้ในการสอบพาร์ทนี้จะเป็นบทกลอนภาษาอังกฤษที่ผู้สอบต้องพยายามแปลเป็นไทยให้ตรงกับความหมายที่เหมาะสม จากนั้นก็นำเอาเนื้อหาของบทกลอนที่แปลได้ไปทำในข้อสอบ แบ่งออกเป็น 5 ข้อ

2.3 พาร์ทเรื่องตลกและการรีวิวภาพยนตร์ (Joker and Movie Review)

การสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษในพาร์ทนี้จะแบ่งย่อยออกเป็นอีก 2 เรื่อง นั่นคือ การนำเอาเรื่องตลกมาให้ผู้สอบได้อ่าน มีคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ตีความชัดเจน เมื่ออ่านจบแล้วก็นำเอาข้อมูลไปตอบได้ทันที และอีกเรื่องจะเป็นการนำเอาภาพยนตร์มารีวิวให้กับผู้สอบได้อ่าน ลักษณะคำถามเป็นเชิง True / False และ Inference คำตอบมักแฝงอยู่ในคำสั้น ๆ ภายในบทความเหล่านั้น รวมจำนวนข้อสอบ 10 ข้อ

2.4 พาร์ทข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวจากบรรณาธิการ (News and Editorial)

ในการสอบ Reading พาร์ทนี้จะนำเอาข่าวสารที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนั้น ๆ หรือเป็นข่าวดังมาให้ผู้สอบได้อ่าน รวมถึงบทความที่บรรณาธิการข่าวได้วิเคราะห์ออกมาอย่างน่าสนใจ เมื่ออ่านเนื้อหาจนครบถ้วนแล้วก็นำมาใช้ในการตอบคำถามแบบปรนัยที่จะเลือกแบบ True / False เป็นหลัก รวมทั้งสิ้นมี 12 ข้อ

2.5 พาร์ทการอ่านบทความยาว (Article)

สำหรับพาร์ทสุดท้ายในการสอบวิชาสามัญอังกฤษในส่วนของ Reading จะเป็นการอ่านบทความยาวที่ทางโจทย์ได้เตรียมเอาไว้ให้ บทความจะยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 หรือมากน้อยกว่านั้นตามเนื้อหาที่ผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ หลังจากอ่านครบถ้วนแล้วก็ต้องนำข้อมูลมาใช้ในการทำข้อสอบซึ่งจะมีทั้งหมด 8 ข้อ

3. การสอบ Writing

ในการสอบ Writing จะแบ่งออกเป็น 20 ข้อ มีคะแนนรวม 25 คะแนน เนื้อหามีทั้งสิ้น 3 กลุ่มให้ผู้สอบได้ทำการทดสอบทักษะเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษของตนเอง ดังนี้

3.1 พาร์ท Letter Writer

รูปแบบของโจทย์ในพาร์ทนี้จะเป็น Cloze Test หมายถึง ให้ระบุคำสั้น ๆ ลงไปในเนื้อหาของจดหมายที่เว้นว่างเอาไว้ เนื้อหาเป็นได้ทั้งการเขียนให้ตรงกับหลัก Grammar หรือการเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงไปแทนช่องว่าง มีทั้งสิ้น 10 ข้อ

3.2 พาร์ท Paragraph Completion

โจทย์ในพาร์ทนี้ของการสอบ Writing จะมีพารากราฟ 1 ย่อหน้ามาให้ผู้สอบ จากนั้นก็เติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้อง ลักษณะจึงเป็นการสอบ Cloze Test แบบเดียวกับการทำพาร์ทแรก มีทั้งหมด 5 ข้อ

3.3 พาร์ท Paragraph Organization

ข้อสอบพาร์ทนี้จะเป็นการ Rearrange หรือการเรียงประโยคใหม่เพื่อให้เนื้อหาต่อกันเป็นใจความถูกต้อง สมบูรณ์ โจทย์มีประโยคมาให้ 5 ประโยคในแต่ละข้อ รวม 5 ข้อ

เมื่อรู้แล้วว่าข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง ขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาเตรียมความพร้อมในการสอบ ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ หรือลงคอร์ส TCAS กับพี่หมอนิริน และอย่าลืมซ้อมอ่านบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการสอบพาร์ท Reading และสามารถตีความได้ถูกต้อง

โดยตอนนี้ข้อสอบวิชาสามัญได้เปลี่ยนเป็น A-Level แล้ว หากน้องๆ คนไหนยังสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมก็สอบถามพี่หมอนิรินได้เลย